Jordbruk, Laxå
Breberg Vargakullen 444, Laxå
En mycket vacker gård, 45 ha. Hästgård. Fårgård. Liten sjö i skogen.
45 ha gård. Entré: veranda, hall, badrum, kök, vardagsrum, matsal, sovrum, inglasat vinterum. Övervåning: Tre sovrum. allrum, sidoklädkammare, delvis källare.
Bostäder i Breberg 1:10, Breberg Vargakullen 444, Laxå
Fastigheter i Breberg 1:10, Breberg Vargakullen 444, Laxå
Typ
Fastigheten Askersund Breberg 1:10. Jordbruk.
Arealer
Totalt 45 ha fördelat på skog 34 ha, åker 4 ha, bete 2 ha, impediment 4 ha och övrigt 1 ha. Det finns 1 skiften.
Mangårdsbyggnad
Byggnadstyp: 1 1/2 plan delvis källare. Byggnadsår 1900. Boarea 196 m². Biarea 10 m². Areauppgifter enligt taxeringsinformationen. Stor vacker inglasad uterum med utsikt över sina marker.

Byggnadssätt: Stomme: Timmer. Bjälklag: Trä. Fasad: Trä. Takbeklädnad: Betongpannor. Utv plåtarbeten: Hängrännor. Fönster: Nya fönster på nedervåning, två-glasfönster.
Uppvärmning och el: Uppvärmningssystem: Köksvedpanna, vedkamin, luft/luft värmepump. Driftkostnaden Uppskakning driftkostnad c:a 36 000 kr/år.
Åkermark
Areal: 5 ha. Brukningsvärde: c:a 2, 5 ha rovdjursinhägnat. Normalt. Dränering.
Skogsmark
Areal: 34 ha. Se skogsbruksplan under bilder.
Impediment
Areal: 4 ha.
Våtmark/viltvatten
Areal: 0,3 ha.
Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980
Area 343 kvm. Beskaffenhet: Enklare.
Ekonomi
Pris 4 500 000 kr Utgångspris, högstbjudande. Driftkostnad: 36 000 kr
Taxeringsvärde
Totalt 3 038 000 kr fördelat på skogsmarksvärde 1 653 000 kr, åkermarksvärde 187 000 kr, ekonomibyggnadsvärde 65 000 kr, impedimentvärde 21 000 kr och övrigt 1 112 000 kr. Typkod 120.
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Askersund Breberg GA:1 ändamål: Vägar, Samfällighet: Askersund Breberg S:1, Samfällighet: Askersund Breberg S:2, Samfällighet: Askersund Breberg S:3, Samfällighet: Askersund Breberg S:4, Samfällighet: Askersund Breberg S:5.
Vägbeskrivning
E 20 N Laxå vid Hasselforskorsningen/Stavåna kör mot Svinnersta, 6 km. Höger mor Bredberg 3, kör 3 km, fastigheten ligger högt på höger sid.
Mariestadsvägen 1 A
548 32 Hova
Tfn 0506-120 17
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 4 500 000 kr Utgångspris, högstbjudande
Boarea: 196 m²
Rum: 7 rum + kök (3 sovrum)
Driftkostnad: 36 000 kr/år
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Svenska Fastigheter behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Svenska Fastigheter registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Svenska Fastigheter (556553-8963 med adress Mariestadsvägen 1 A, 548 32 Hova Tel : 0506-12017 Fax : 0506-12531
Epost : info@svenskafastigheter.se)

Ansvarig mäklare
Conny Jonsson
070-799 09 38
Skicka e-post