Villa, Gullspång
Gullspång
Närhet till Vänern och Skagern Tomt c:a 3 600 kvm, avstyckning pågår.
Veranda och en blomsterhall. Kök, allrum, sovrum, stort öppet vardagsrum med hela glasparti ned till golvet, tvättstuga, groventré, badrum. Övervåning: Stort allrum, sovrum. Kallare med dubbelgarage. Fd, ladugård, loge med verkstad, isolerad, garage, förråd, tomt.
Bostäder i Älvstorp 1:5, del av, avstyckning pågår, Gullspång
Fastigheter i Älvstorp 1:5, del av, avstyckning pågår, Gullspång
Typ
Fastigheten Gullspång Älvstorp 1:5, del av, avstyckning pågår. Villa.
Arealer
Totalt 11 ha.
Bostadsbyggnad
Byggnadstyp: 1 ½ plan med källare. Byggnadsår 1909. Boarea 120 m². Areauppgifter enligt taxeringsinformationen. Tomtarea 3600 m².

Byggnadssätt: Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Trä. Takbeklädnad: Tegel. Utv plåtarbeten: Hängrännor. Fönster: 2-glasfönster.
Uppvärmning och el: Uppvärmningssystem: Jordvärme.
Övrigt: Alla byggnader är väl underhållna.
Bilplats: Dubbelgarage, garage, verkstad. Driftkostnaden Driftkostnade, uppvärmning och el, c:a 30 000 kr/år.
Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980
Area 70 kvm. Beskaffenhet: Normalt.
Ekonomi
Pris 1 150 000 kr.
Taxeringsvärde
Totalt 352 000 kr fördelat på ekonomibyggnadsvärde 25 000 kr och övrigt 327 000 kr. Typkod 220.
Vägbeskrivning
Strax utanför Gullspång.
Mariestadsvägen 1 A
548 32 Hova
Tfn 0506-120 17
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 1 150 000 kr
Boarea: 120 m²
Rum: 5 rum + kök (-3 sovrum)
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Svenska Fastigheter behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Svenska Fastigheter registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Svenska Fastigheter (556553-8963 med adress Mariestadsvägen 1 A, 548 32 Hova Tel : 0506-12017 Fax : 0506-12531
Epost : info@svenskafastigheter.se)

Ansvarig mäklare
Conny Jonsson
070-799 09 38
Skicka e-post