Jakt-fritidshus, Nyborg
Nyborg 2, Finnerödja
Liten gård Finnerödja 1,4 ha
En liten fin samlad gård/fritidshus med jakt och skog. Bostaden med hall, vardagsrum, kök, sovrum på övervåning. Gästhus med allrum, pentry, sovplatser. Timmerhus. Tvättrum med dusch, tvättställ, varmvattenberedare, vattenpump. Utedass.
Bostäder i Nyborg 1:9, Nyborg 2, Finnerödja
Fastigheter i Nyborg 1:9, Nyborg 2, Finnerödja
Typ
Fastigheten Laxå Nyborg 1:9. Jakt-fritidshus - 1 planshus.
Storlek
Boarea 45 m². Areauppgifter enligt taxeringsinformationen.
Byggnad
1 planshus.
Byggnadssätt
Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Trä. Takbeklädnad: Plåt.

Enskilt vatten, avlopp saknas.
Uppvärmning och el
Uppvärmningssystem: El och ved.
Interiör


Ekonomi
Pris 300 000 kr. Taxeringsvärdet är 107 000 kr (fastställt avseende år 2018). Typkod 213.
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Laxå Gatan GA:1.
Mariestadsvägen 1 A
548 32 Hova
Tfn 0506-120 17
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Högsta bud: 400 000 kr
Pris: 300 000 kr
Boarea: 45 m²
Rum: 2 rum + kök (1 sovrum)
Byggnadstyp: 1 planshus
Tomtarea: 14 810 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Svenska Fastigheter behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Svenska Fastigheter registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Svenska Fastigheter (556553-8963 med adress Mariestadsvägen 1 A, 548 32 Hova Tel : 0506-12017 Fax : 0506-12531
Epost : info@svenskafastigheter.se)

Ansvarig mäklare
Conny Jonsson
070-799 09 38
Skicka e-post