Tomt, Tegnaby
Tegnaby Furulund, Ingelstad
Tomt i Furutorp, Tegnaby
Stor tomt om ca 5000 kvm med fint naturnära läge ca 1 mil från Växjö.

Kontakta oss för mer information.
Bostäder i Del av Växjö Furutorp 1:2, Tegnaby Furulund, Ingelstad
Fastigheter i Del av Växjö Furutorp 1:2, Tegnaby Furulund, Ingelstad
Typ
Fastigheten Växjö Del av Växjö Furutorp 1:2. Tomt.
Tillträde
Efter överenskommelse
Ekonomi
Pris 600 000 kr eller högstbjudande.
Vatten och avlopp
Anslutning till infiltration ingår. Tillkommer kostnad för trekammarbrunn och borrning av vatten. Se pdf-bilaga.
Övrigt
Avstyckningskostnaden betalas av säljaren.
Norrgatan 5
352 33 Växjö
Tfn 0470-390 90
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 600 000 kr eller högstbjudande
Tomtarea: 5 000 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Mäklarhuset Ulf Carlsson & Son AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Mäklarhuset Ulf Carlsson & Son AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Mäklarhuset Ulf Carlsson & Son AB (556551-4022 med adress Norrgatan 5, 352 33 Växjö Tel : 0470-39090 Fax : 0470-39095
Epost : vaxjo@maklarhuset.se)

Ansvarig mäklare
Ulf Carlsson
0470-390 90
070-347 97 72
Skicka e-post