Fritidshus / Villa., Rättvik Stumsnäs
Stumsnäs byväg 151, Vikarbyn
Rättvik Stumsnäs - Byvägen 151
Äldre timmerhus som får betraktas som ett renoveringsprojekt, bra läge i byn Stumsnäs gång/cykelavstånd till bad i Siljan samt 10 min bilväg till Vikarbyn med affär-skola-restaurang-båthamn mm. Huset har delvis en timmerstomme och föreligger delvis renoveringsbehov på denna, mängder av fina äldre byggnadsdetaljer finns såsom vedspisar som är besiktigade och godkända,breda trägolv och trätak, gamla foder och lister, fina spegeldörrar etc. Uppskattad tomt ca 5700 kvm efter avstyckning. Boarea ca 90 kvm 2 rok arean endast grovt uppmätt/uppskattad samt finns också stor oinredd vind. Byggarea ca 100kvm arean endast grovt uppmätt/uppskattad Vidare finns smedja beläget på ängsmarken med båda ässia och bälg kvar . Lantmäteriets avstyckningskostnader betalas av köparen. Fastigheten säljes med FRISKRIVNINGSKLAUSUL.
Bostäder i Del av Stumsnäs 123:3 byggnad samt mark, Stumsnäs byväg 151, Vikarbyn
Fastigheter i Del av Stumsnäs 123:3 byggnad samt mark, Stumsnäs byväg 151, Vikarbyn
Typ
Fastigheten Rättvik Del av Stumsnäs 123:3 byggnad samt mark. Fritidshus / Villa. - 1 ½ plan. Byggår Äldre.
Storlek
Boarea 90 m², biarea 70 m². Byggnadsyta 100 m². Osäkerhet finns ang boarea/biarea/byggarea och är endast grovt uppskattad efter ca mätning..
Tillträde
Senast 15 dgr efter Lantmäteriförrättning registrerad och vunnit laga kraft
Tomt
Tomtarea uppskattas bli ca 5700kvm efter avstyckning och är en naturtomt.
Byggnad
1 ½ plan. Byggår Äldre.
Byggnadssätt
Grundmur: Betong +Sten. Grund: Torpargrund. Stomme: Timmer+Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Timmer. Takbeklädnad: Taktegel. Utv plåtarbeten: Saknas. Fönster: 1-glas med delvis innanfönster. Ventilation: Självdrag.
Uppvärmning och el
Uppvärmningssystem: Vedspisar.
Planlösning
Hall E-plan: Hall med trägolv, träpanel på väggar samt trätak. Vidare finns här trapp till oinredd vind samt garderober.

Bondkök E-plan: Stort bondkök med plastmatta ( fint trägolv under ) äldre tapet på väggar samt kakel vid vedspis samt målat tak ( troligtvis trätak under ). Vidare finns här enkel köksbänk med emalj ho samt vedspis som är besiktigad och godkänd. Inget vatten eller avlopp finns installerat.

Sovrum E-plan: Sovrum med trägolv, äldre tapet på väggar samt pappspänt i tak ( troligtvis trätak under ). Vidare finns här garderob

Allrum E-plan: Allrum med trägolv samt papp på väggar och tak ( troligtvis trätak under papp) Vidare finns här vedspis som är besiktigad och godkänd samt garderob.

Oinredd vind Ö-plan: Stor oinredd vind finns på övre plan.
TV- och internetanslutning
TV: Saknas
Fiber finns eller planeras i området kontakta Dala Elnät för mera information 0247 738 00.
Internet: Mobilt bredband fungerar i området.
Fiber finns eller planeras i området kontakta Dala Elnät för mera information
0247 738 00.
Övriga byggnader
Smedja i timmer beläget på ängsmarken med båda ässia och bälg kvar.
Ekonomi
Pris 245 000 kr eller högstbjudande. Taxeringsvärdet är 75 000 kr (fastställt avseende år 2017). Typkod 113.

Total driftkostnad 5 050 kr/år, varav:
Försäkring:
2 500 kr
Sotning:
550 kr
Samfällighet:
2 000 kr
Summa:
5 050 kr
Driftkostnaden är baserad på dagens utgifter och vid boende på fastigheten så tillkommer ytterligare driftkostnader såsom el-sopor-avlopp mm.
Energideklaration
Status: Energideklaration behövs ej.
Vatten och avlopp
Servitut finns att ta vatten ur brunn på grannfastigheten ( inget vatten är indraget i fastigheten )
Avlopp saknas.
Servitut, planbestämmelser m m
Inskrivna servitut/Övr gravationer: Avtalsservitut D-2019-00171123:1.

Gemensamhetsanläggning: Lantmäteriet kommer fastställa vilka servitut-samfälligheter-gemensamhetsanläggningar som kommer finnas på fastigheten vid Lantmäteriförrättningen.

Planbestämmelser: Fastigheten ligger inte inom planlagt område.
Vägbeskrivning
Tag riksvägen mot Mora från Rättvik , tag in vänster skylt Stumsnäs följ vägen till andra grusvägen till höger tag in där och följ denna väg över järnvägen och in i byn huset ligger sedan på höger sida med adress Byvägen 151 se även våra TILL SALU skyltar.
Övrigt
Visning sker efter överenskommelse. Vänligen kontakta oss för tid m.m
0248 100 33 070 330 14 31 070 555 09 18 eller info@ericthors.se

Fastigheten säljes med FRISKRIVNINGSKLAUSUL samt övertages i befintligt skick och ingen AVFLYTTNINGSSTÄDNING utförs.

Timmerstomme har delvis renoveringsbehov ( del närmast utbyggnad )

Energideklaration utförs/behövs ej då fastigheten varit obebodd under längre tid.

Servitut finns att taga vatten ur brunn på grannfastigheten, el och indraget vatten samt avlopp SAKNAS på fastigheten.

Brandskyddskontroll är utförd protokoll erhålles vid visning.

Lantmäteriets avstyckningskostnader betalas av köparen.

Tomtarea uppskattas bli ca 5700 kvm efter avstyckning se kartor ( ligger under bilder )

Osäkerhet råder om boarea och biarea samt är endast grovt uppmätt/uppskattat och bör av köparen kontrolleras och mätas upp om det för köparen är en viktig fråga i samband med köpet.

Taxeringsvärde samt fastighetsskatt för den blivande fastigheten kommer fastställas efter Lantmäteriförrättning.

För mera information ang Budgivning/Mäklarsamfundet kopiera och följ länken eller se separat länk i Objektbeskrivningen.

http://www.maklarsamfundet.se/konsument/budgivning.
Torget
795 30 RÄTTVIK
Tfn 0248-100 33
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Högsta bud: 150 000 kr
Pris: 245 000 kr eller högstbjudande
Boarea: 90 m²
Rum: 2 rum + kök (1 sovrum)
Byggnadstyp: 1 ½ plan
Byggår: Äldre
Tomtarea: 5 700 m²
Driftkostnad: 5 050 kr/år
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Eric Thors Fastighetsbyrå AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Eric Thors Fastighetsbyrå AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Eric Thors Fastighetsbyrå AB (556044-0256 med adress Hsb Gatan 3b, 795 30 RÄTTVIK Tel : 0248-10033 Fax : 0248-10383
Epost : Eric Thors Fastighetsbyrå AB info@ericthors.se)

Ansvarig mäklare
Göran Thors
0248-100 33
070-330 14 31
Skicka e-post