OLSNÄS - SILJANSNÄS
Näsbyggebyn, Leksand
Byggtomt i omtyckta Olsnäs fäbod
Olsnäs fäbod Siljansnäs är en mycket omtyckt fäbod på grund av sitt fina läge intill Olsnäsviken, en vik av Siljan där du kan både bada och fiska. Miljön i fäboden är lugn och rogivande och husen är välskötta, vilket bidrar till den goda fäbodmiljön som råder i Olsnäs.

Den här byggtomten om totalt 1.586 kvm ligger vid infarten till fäboden och består av en lättbyggd äng från vilken mar har en viss utsikt över Olsnäsviken och mot fäboden.

Går du i byggtankar och vill bygga dig en fäbodstuga. ja då är den här tomten ett prisvärt och bra alternativ.

Tomten är lätt att hitta, du finner den i början av fäboden och den är väl tillsaluskyltad.

För ytterligare information om tomten, ring oss idag !

Välkommen med din förfrågan. Vi är inte längre bort än din telefon !
Bostäder i Näsbyggebyn 70:7, Näsbyggebyn
Fastigheter i Näsbyggebyn 70:7, Näsbyggebyn
Typ
Fastigheten Leksand Näsbyggebyn 70:7.
Tomt
Tomtarea 1 586 m² (friköpt). Tomten: naturtomt. Från tomten en viss utsikt mot Olsnäsviken, en vik av Siljan.
Byggnadssätt
Vatten och avlopp saknas.
Ekonomi
Pris 180 000 kr eller högstbjudande. Taxeringsvärdet är 144 000 kr (fastställt avseende år 2012). Typkod 211.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-förmån: Officialservitut Väg.

Gemensamhetsanläggning: Leksand Hjulbäck GA:5.
Övrigt
Hantverkaregatan 24
793 30 LEKSAND
Tfn 0247-123 40
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 180 000 kr eller högstbjudande
Tomtarea: 1 586 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Valins Fastighetsbyrå behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Valins Fastighetsbyrå registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Valins Fastighetsbyrå (556476-1061 med adress Hantverkaregatan 24, 793 30 LEKSAND Tel : 0247-12340 Fax : 0247-34600
Epost : valins@valinsfast.se)

Ansvarig mäklare
Ragnar Valin
0247-123 40
070-207 60 56
Skicka e-post