Byggtomt 5.813 kvm, PLINTSBERG - TÄLLBERG
Plintsberg, Leksand
Byggtomt i Plintsberg
Högt uppe i Plintsberg / Tällberg utbjudes härmed en rejäl byggtomt om 5.813 kvm och som består av renodlad ängsmark.

Från Byggnadsnämnden på Leksands kommun finns ett positivt förhandsbesked avseende byggnation.

Övrigt: Kommunalt vatten och avlopp är framdraget i Plintsbergs by.

Är fastigheten för stor? Okay - Låt då Lantmäteriet dela den så äger Du två tomter!

Ett bra tillfälle att förvärva en stor, om Du så vill, delningsbar lättbyggd tomt i attraktiv dalamiljö i omtyckta Tällbergsområdet!
Bostäder i Plintsberg 11:12, Plintsberg
Fastigheter i Plintsberg 11:12, Plintsberg
Typ
Fastigheten Leksand Plintsberg 11:12. Byggtomt 5.813 kvm.
Tomt
Tomtarea 5 813 m² (friköpt).
Lättbyggd ängsmark.
Ekonomi
Pris 375 000 kr bud. Taxeringsvärdet är 388 000 kr (fastställt avseende år 2015). Typkod 210.
Vatten och avlopp
Kommunalt VA finnes i området.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-förmån: Avtalsservitut Va-Ledningar
Rättigheter-last: Ledningsrätt Vatten.
Vägbeskrivning
Tomten har ett högt läge efter Västbergsvägen i attraktiva Plintsberg / Tällberg.
Övrigt
Anslutningsavgift för vatten och avlopp, samt kostnad för grävning av ledningarna med valfri entreprenör, tillkommer som vanligt efter sedvanligt avtal med Dala Vatten och Avfall AB, Leksand.

El.anslutningavgift tillkommer liksom bygglovsavgift.
Lagfartskostnad = 1,5 % på köpeskilligen.
Utomplansbestämmelser råder.
Övrigt
Hantverkaregatan 24
793 30 LEKSAND
Tfn 0247-123 40
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 375 000 kr bud
Tomtarea: 5 813 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Valins Fastighetsbyrå behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Valins Fastighetsbyrå registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Valins Fastighetsbyrå (556476-1061 med adress Hantverkaregatan 24, 793 30 LEKSAND Tel : 0247-12340 Fax : 0247-34600
Epost : valins@valinsfast.se)

Ansvarig mäklare
Ragnar Valin
0247-123 40
070-207 60 56
Skicka e-post
Kontaktperson
Ragnar Valin
0247-123 40
070-207 60 56
Skicka e-post
Counter