Tomt, Fjällnäs - Funäsdalen
Vålenvägen, Tänndalen
BYGGKLARA TOMTER DRYGT 900 METER ÖVER HAVET!
EN KVAR! Nu släpps ytterligare 2 byggklara tomter i attraktiva Fjällnäs!
De ligger allra högst upp på fjällsluttningen med kalfjället som granne och med byggrätt om 200 m². Detta är förmodligen några av Sveriges högst belägna tomter med sina dryga 900 meter över havet. Lägg till ett av områdets absolut bästa lägen precis vid skidspåren och med vacker utsikt mot Rutfjället och den ståtliga Storvigeln inne på norska sidan – så har ni en bra grund för det optimala fjällboendet! Unika är de också med tanke på att utbudet av tomter med detta fjällnära läge är väldigt begränsat i såväl Härjedalen som resten av Sveriges fjällkedja.

Tre stiliga hus finns redan på plats i området och minst lika många byggstarter lär ske till sommaren.

Anslutningspunkter för el, fiber samt vatten och avlopp finns på plats och grundanslutningsavgiften för VA och el är redan betald! Det är således fullt möjligt att omgående ansöka om bygglov och kanske till och med ha huset klart tills dess att vintersäsongen startar. Tomterna nås sommartid med bil och vintertid med skoter. Vinterparkering finns nere vid riksväg 84.

När huset väl är klart är det dags att njuta av lugnet, tystnaden och utsikten! Och när andan sedan faller på finns mängder av utomhusaktiviteter: Nordic Ski-skidspåren, 30 mil preparerade skidspår, passerar precis i närheten och till skidbackarna i Tänndalens Alpinområde är det endast 5 km. Anslutningsled till 60 mil skoterleder finns också liksom fina fiskevatten, obegränsat med vandringsleder, 45 mil cykelleder och helt säkert både hjortron och kantareller.

Tomterna ligger allra högst upp i "Hallners område" där man på 1960-talet började bygga fritidshus. Idag förvaltas området inom ramen för Malmagens Nya Samfällighetsförening där närmare 160 fastigheter ingår.

Fjällnäs i sig har en lång tradition av både vinter- och sommarturism vilket både de vackra omgivningarna och snösäkerheten har bidragit till. Trots en hel del nybyggande har man lyckats behålla småskaligheten och känslan av en genuin fjällby - en by i de riktiga fjällen helt enkelt!


SVENSKARNAS FAVORITFJÄLL
Glädjande nog hamnar Funäsdalen och Tänndalen, där Fjällnäs ingår, på delad första plats när svenskarna utser sina favoritfjäll i en ny unik undersökning där 2 800 resenärer har röstat fram sina bästa fjäll. Ramundberget hamnar som god tvåa – hela prispallen till Funäsfjällen med andra ord! Undersökningen, utförd av branschanalysföretaget Nordic Bench, publicerades i september 2016. Förutom all fin skidåkning, vandring och skoterleder lyfter många fram det mycket trevliga bemötandet man får i hela Funäsfjällen. Välkomna hit!
Bostäder i Malmagen 2:231 och Malmagen 2:232, Vålenvägen, Tänndalen
Fastigheter i Malmagen 2:231 och Malmagen 2:232, Vålenvägen, Tänndalen
Typ
Fastigheten Härjedalen Malmagen 2:231 och Malmagen 2:232. Tomt.
Tomt
Friköpta naturtomter med typisk fjällkaraktär.

Tomtareor:
Malmagen 2:227: 1 644 m². Taxeringsvärde: 297 000 kr.
Malmagen 2:232: 1 587 m². Taxeringsvärde: 293 000 kr.

För tomtindelning: se "Förrättningskarta" under Dokument & Länkar.
Byggnadssätt
Kommunalt vatten och avlopp.
Byggrätt
UTNYTTJANDEGRAD, ENLIGT DETALJPLAN 2009-12-31

- Största byggnadsarea för huvudbyggnad respektive uthusbyggnad är 160 m² respektive 40 m².

- Endast 1 huvudbyggnad per tomt.

- Högst 1 våning. Vind får inredas.

- Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 4,5 m respektive 3 m för uthusbyggnad.

- Endast friliggande hus.

Bebyggelsen skall i sin utformning utgå från Härjedalens och bygdens byggnadstradition.
Byggnaderna skall ha enkla former med taknock i samma riktning som långsidan.
Fasadmaterial skall i huvudsak utgöras av trä.
Färgsättningen skall harmoniera med bygdens traditionella färgsättning.
Taken skall ges en lutning mellan 25 - 35 grader och utföras med begränsade takutsprång.
Takmaterial skall utgöras av icke reflekterande material.

GENOMFÖRANDETID: 2024-12-31.

ANSLUTNINGSAVGIFTER
- Grundanslutningsavgift för VA är betald. Lägenhetsavgift, 45 325 kr/lägenhet, tillkommer och betalas av köparen. Är lägenheten 40 m², eller mindre, är lägenhetsavgiften 22 663 kr. Avgiften debiteras av kommunen i samband med att bygglovsansökan lämnas in. För mer information kontakta Härjedalens Kommun: 0680 - 161 00.

- Anslutningsavgift till elnätets förbindelsepunkt är betald. Servisavgift, ca 5 000 kr, tillkommer liksom kostnaden för mätarskåp, 3 - 5000 kr. Servisavgiften ska erläggas till Härjeåns Nät innan anslutningen sker (av behörig elinstallatör). För mer information kontakta Härjeåns Nät: 0680 - 242 00.

- Anslutningsavgift för fiber är ca 19 900 kr betalas av köparen. För mer information kontakta Härjeåns Fibernät: 0680 - 243 50.
Ekonomi
Pris 1 475 000 kr inkl grundanslutningsavgift för VA och el.

Total driftkostnad 150 kr/år, varav:
Samfällighet:
150 kr
Summa:
150 kr
Samfällighetsavgiften avser obebyggd tomt. Bebyggd tomt har en samfällighetsavgift på 1 500 kr/år. Avgiften avser drift av VA-nät samt väg och parkering.
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Härjedalen Malmagen GA:3, Härjedalen Malmagen GA:6.

Planbestämmelser: Detaljplan (2009-12-03).
Vägbeskrivning
Från Funäsdalen: Kör riksväg 84 totalt 23 km västerut till Fjällnäs. Ta höger på Östra Backen och kör ca 500 m. Ta höger där vägen delar sig, dvs på Hallners Väg, och kör ytterligare ca 500 m. Ta höger på Vålenvägen/vid mäklarens skylt och kör uppför backen ca 250 m. Tomterna ligger på kullen på höger hand.
Övrigt
MALMAGENS NYA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Gemensamhetsanläggningen Malmagen GA:3 (vägar, parkering, sopor, fastighetsägarföreningen, samt vattenförsörjning för de fastigheter som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet) förvaltas av Malmagens Nya Samfällighetsförening med ca 160 medlemmar.
Läs mer på: www.malmagen.se

Gemensamhetsanläggningen Malmagen GA:6 (drift av VA-nätet) förvaltas av Fjällnäs Samfällighetsförening.

Ansvaret för anläggningarna är reglerat i en Lantmäteriförrättning vilket innebär att medlemskap, förvaltning samt föreningens stadgar mm styrs av lagar såsom Lagen om förvaltning av Samfälligheter och Anläggningslagen.


OMRÅDET
Fjällnäs har en lång tradition av såväl vinter- som sommarturism. Här finns ett stort utbud av utomhus-aktiviteter:

I Tänndalens Alpinområde, 5 km från tomten, finns fyra stora dalstationer i ett enda liftsystem med totalt 52 nedfarter och 16 liftar. Lägg till övriga liftsystem i Funäsfjällen så har ni inom 4 mil ca 135 nedfarter och 40 liftar (allt på samma skidpass).

Längdåkarna har 30 mil preparerade skidspår att välja på; Nordic-Ski-spåren går ca 100 m från tomten. Här tar man spåret rakt upp på fjället och vidare mot Tänndalen, Hamrafjället, Skarvarna och kanske hela vägen till Funäsdalen. Skidbussen (gratis för alla med spårkort) går mellan dalgångarna. En riktigt fin tur är att ta bussen till Bruksvallarna eller Ramundberget och sedan åka mot solen ända hem. Snöskoteråkarna har tillgång till 60 mil leder och även ett par friåkningsområden.

Sommartid finns enorma vandringsmöjligheter för både den vana och ovana vandraren. Området erbjuder även härliga cykelleder, totalt 40 mil, liksom fina fiskevatten och både en 18-håls och en 9-håls golfbana. Annars kan en roddtur i egen båt på Malmagen vara en fin kvällsaktivitet.
Gott om hjortron och kantareller finns också … mer än så sägs inte här, men södersluttningar i björkskog med en och annan barrväxt är ett bra tips.

Till Fjällnäs Resort, Sveriges första och därmed äldsta fjällhotell, går man på dryga 15 minuter. Förutom fräscha rum och riktigt god mat finns här även ett exklusivt spa med tillgång till välgörande behandlingar och ett varmt utomhusbad – väldigt skönt att krypa ned i efter en skidtur eller så.

Vid Hamra Ski-lodge, ca 5 km fråntomten, finns närlivs, skiduthyrning, sportaffär, after-ski, Krogen och Hamra Wärdshus. Buskvallen In och Forbondens Wärdshus ligger aningen längre bort men är väl värda ett besök. Gemensamt för alla restauranger är den höga kvaliteten, närproducerade råvaror och inspirationen från fjällets smaktradition.

I Funäsdalen, ca 2,5 mil österut, finns all tänkbar service: hälsocentral, apotek, tandläkare, förskola och grundskola, livsmedelsbutiker, sport- och klädbutiker, inredningsbutiker och byggvaruhandel, restauranger, bensinstationer, systembolag mm.
Rörosvägen 25
840 95 Funäsdalen
Tfn 070-298 27 28
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 1 475 000 kr inkl grundanslutningsavgift för VA och el
Tomtarea: 1 587 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifter och samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Fjällviddens Fastighetsmäklare AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. En personuppgift kan t.ex. vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e‑post, foto och ip-adress

Ändamål med behandling av personuppgifter

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Fjällviddens Fastighetsmäklare AB lagrar dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress och mobilnummer.

Ändamål: Administrera intresseanmälan

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, matchningsutskick via e-post
Gallringstid: Uppgifterna får sparas under tid tills objekt förmedlats ifall bevakning har anmälts. Annars gallring direkt.

Ändamål: Upprätta spekulantregister, visningslistor och förmedla objekt

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: Tre månader från att bostaden har sålts

Ändamål: Direktmarknadsföring

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: Tre månader från att uppgifter har samlats in

Information om samtycke och rättelse av uppgifter m.m.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras samt andra skyldigheter enligt lag t.ex. Kundkännedom, Köpekontrakt och Likvidavräkning.

Om samtycke används som laglig grund för lagring av personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta personuppgiftsansvarig - se nedan.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig – se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Fjällviddens Fastighetsmäklare AB (556682-5005 med adress Box 29, 840 95 Funäsdalen Tel : 070-298 27 28
Epost : info@fjallviddens.se

Ansvarig mäklare
Åsa Rutfjäll
070-298 27 28
Skicka e-post
Åsa Rutfjäll
Counter