Villatomt, Hökerud
Kil
Avstyckad villatomt
Avstyckad villatomt med lantligt läge nära Norsälven. Ca 3 km till Fagerås och 8 km till Kil. Djupborrat vatten finns.
Bostäder i Hökerud 1:8
Fastigheter i Hökerud 1:8
Typ
Fastigheten Kil Hökerud 1:8. Villatomt.
Tomt
Tomtarea 1 473 m² (friköpt). Tomten: naturtomt.
Ekonomi
Pris 85 000 kr eller bud. Taxeringsvärdet är 93 000 kr (fastställt avseende år 2015). Typkod 210.
Vatten och avlopp
Enskilt vatten från djupborrad brunn, avlopp saknas.
Storgatan 55
665 30 KIL
Tfn 0554-140 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 85 000 kr eller bud
Tomtarea: 1 473 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Haglunds Fastighetsbyrå behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Haglunds Fastighetsbyrå registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Haglunds Fastighetsbyrå (556146-9445 med adress Storgatan 55, 665 30 KIL Tel : 0554-14000 Fax : 0554-14003
Epost : info@haglunds.nu)

Ansvarig mäklare
Jan-Erik Larsson
0554-140 00
070-325 53 95
Skicka e-post
Jan-Erik Larsson
Counter