Jord och skogsbruk, Ödeshögs landsbygd
Renemo 5, Ödeshög
Vacker gård i Ödeshög
Välkommen till en gård i Stora Åby socken strax utanför Ödeshög som passar dig som söker ett liv och boende med god livskvalité. Här finns möjlighet till lite jord och skogsbruk med mindre djurhållnings samt rikt friluftsliv med jakt m.m. Man pendlar lätt med bil till närliggande städer såsom Mjölby/Linköping/ Jönköping. Gården är belägen utmed en slingrande grusväg i ett vackert småbrukslandskap med öppen mark runt husen och skogen i bakrunden. Cykelavstånd till bra bad i Visjön.
Arealen på ca 32 ha är fördelad på 3 skiften med ca 21,8 ha skogsmark, 4,9 ha inägomark, ca 4,5 ha impediment, tomt och örig areal ca 0,6 ha. På det största norra skiftet finns gårdscentrum med fastighetens inägomark samt en del skogsmark. Det östra skiftet består till ca hälften av myrmark samt ett område som nyligen kalavverkats och återplanterats. Ett tredje mindre skifte i söder består av gallringsskog. Enligt nyupprättad skogsbruksplan är fastighetens totala virkesförråd 2.970m3sk.
Bostadhuset fick sin nuvarande utformning runt 1990 då en omfattande till och ombyggnad gjordes och erbjuder idag ett rymligt och fräscht boendei 1½ plan på 188 kvm. 5 rum och kök varav 3 sovrum, stort lantkök med skafferi. Eldstäder i form av täljstenskamin och vedspis. Fräscha hygienutrymmen med badrum, duschrum och tvättstuga. Bra vattenburen värmeanläggning med vedpanna och ackumulatortankar i huset. Stor altan samt balkong. Övriga byggnader i form av ett nyare isolerat garage på gjuten platta ca 90 kvm. Uthuslänga med dels dusch och bastu och dels vanliga bodar i form av hönshus, vedbod m.m. Tradionell ladugård och loge av äldre datum ca 288 kvm med kreatursdel, loge, höskulle, magasin, hydroforrum m.m. Dessutom finns carport med vedförråd, en präktig jordkällare och växthus på tomten.
Bostäder i Renemo 2:4, Renemo 5, Ödeshög
Fastigheter i Renemo 2:4, Renemo 5, Ödeshög
Typ
Fastigheten Ödeshög Renemo 2:4. Jord och skogsbruk - inriktning fritid, hästgård, skog, övrigt.
Arealer
Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 31 ha, fördelat på skog 15 ha, åker 6 ha, bete 8 ha, övrigt 2 ha.

Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 31,8 ha, fördelat på skog 21,8 ha, impediment 4,5 ha, inägomark 4,9 ha, vatten 0,2 ha, övrigt 0,4 ha.

Det finns 3 skiften.
Bostadsbyggnad
Byggnadstyp: 1 ½ plan. Byggnadsår 1909. 5 rum, varav 3 sovrum. Boarea ca 188 m². Biarea ca 4 m². Areauppgifter enligt taxeringsinformationen. Tomtarea 2 000 m². Tomten: trädgårdstomt med fruktträd och häckar.

Renoveringar: Helt till och ombyggt kring år 1990.

Planlösning: Planlösning på bottenvåning.
Stor hall med öppen trappa till ovanvåningen. Stort vardagsrum med parkettgolv och täljstenskamin. Stort lantkök med skafferi. Badrum. Tvättstuga. Pannrum med egen ingång. Köksfarstu. Utgång till generös terrass från vardagsrummet.

Planlösning på ovanvåning.
Möblerbar hall. 3 sovrum. Förråd. Duschrum samt balkong.

Kök på bottenvåning. Golv: plastmatta. Utrustning: spis, fläkt, kyl-fullhöjd, diskmaskin och vedspis.

Badrum på bottenvåning. Golv: plastmatta. Väggar: målad väv. Utrustning: toalett, badkar och tvättställ.

Duschrum på ovanvåning. Golv: plastmatta. Väggar: målad väv. Utrustning: toalett, dusch och tvättställ.

Tvättutrymme på bottenvåning. Golv: plastmatta. Väggar: målad väv. Utrustning: tvättmaskin, torktumlare och tvättho.

Byggnadssätt: Undergrund: Morän. Grundmur: Granit/betongsten. Grund: Torpargrund. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Stående träpanel. Takbeklädnad: Taktegel. Utv plåtarbeten: Galvaniserad målad plåt. Hängrännor: Galvaniserad målad plåt. Fönster: 2-glasfönster med spröjs. Ventilation: Självdrag. Murstock: Murad skorsten.

Grävd vattenbrunn, 3-kammarbrunn.
Uppvärmning och el: Uppvärmningssystem: Vattenburen värme med vedpanna från 1990 med ackumulatortank 1.500 l.

TV: Bredband VÖKBY.
Internet: Bredband VÖKBY.
Övriga byggnader: Carport/vedbod av trä under tegeltak ca 55 kvm. På plintar. Grusgolv. El
Fin jordkällare
Växthus.
Uteplats: Uteplats 1: Altan, läge söder.
Uteplats 2: Balkong, läge öster. Driftkostnaden är ca 22 004 kr/år. Driftskostnaderna baserade på att man eldar egen vid.
Skogsmark
Ca 21,8 ha. Skogsmarken är fördelad på alla 3 ägofigurerna. Skogsbrukplan är upprättad 2018. Virkesförrådet är beräknat till 2.970 m3sk med en stor andel lövskog 43%, tall 25%, gran 20% och ädellöv 12%. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,9 m3sk/ha. Åldersfördelningen får betraktas som relativt jämn. Föreslagen avverkning under den kommande 10-årsperioden är 1.804 vilket är något mindre än den beräknade tillväxten.
Inägomark
Ca 4,9 ha . Belägen kring brukningscentrum och bestående av mindre åkrar av enklare beskaffenhet lämpliga för vallodling och beten.
Övrig mark
Ca 5,1 ha, till största delen myrmark 4,4 ha, resterande berg, vägar och tomt.
Ladugård och loge
Äldre, uppförd av sten respektive trä. under tegeltak. Byggyta ca 288 kvm. Kreatursdel med äldre inredning för nöjdjur, har senast används till fårstall. Hydroforrum. Loge med stolpkonstruktion på golv av trä respektive jord. Höskulle. Förråd. Inrett utrymme på övervåningen. El.
Garage/verkstad
Uppfört under senare år och i bra skick. Ca 90 kvm. På gjuten platta av trä under tegeltak. Isolerat. El och elvärme. Ny vipport.
Uthuslänga
Belägen i utkanten på trädgården. Ca 85 kvm. Av trä under tegeltak. Vedeldad bastu, dusch med vv beredare. bod med gjutet golv. Hönshus med gjutet golv. Bod med gjutet golv. Vedbod med jordgolv. El.
Jakt
Fastigheten ingår i älgskötselområde. Ingen skriftlig jakträttsupplåtelse finns utan jakten är ledig för köparen.
Muntligt brukningsavtal
Muntligt brukningsavtal avs fastighetens inägomark finns. Stödrätterna innehavs av brukaren och följer ej fastigheten. Brukaren har sökt gårdsstöd för 2018 och skall bruka marken 2018.
Lysings Häradsallmänning
Fastigheten har andel i Lysings Häradsallmänning med 1/4-dels mantal vilket 2016 gav en utdelning på 4.632:-.
Vägsamfällighet
Fastigheten har andel i Kroxeryd-Renemo-Sjögetorps vägsamfällighet E14858. De senaste 2 åren har ingen utdebitering skett då de allmäna stads och kommunalbidragen räckt till.
Försäljningssätt
Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Fastigheten säljs i befintligt skick och säljaren kommer att friskriva sig från fel och brister i fastigheten, även s.k. dolda fel. Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken stort ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet och ges därför möjlighet att på egen hand eller via konsult före köpet undersöka fastigheten. Fastighetens byggnader visas av fastighetsmäklaren vid 2 annonserade tillfällen. En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning m.m. och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti.
Ekonomi
Pris 4 250 000 kr eller bud.
Taxeringsvärde
Totalt 1 886 000 kr fördelat på tomtmarksvärde 140 000 kr, bostadsbyggnadsvärde 852 000 kr, skogsmarksvärde 379 000 kr, åkermarksvärde 240 000 kr, betesmarksvärde 158 000 kr och ekonomibyggnadsvärde 117 000 kr. Typkod 120.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-last: Ledningsrätt Starkström.

Gemensamhetsanläggning: Ödeshög Lysings Häradsallmänning S:1, Ödeshög Lysings Häradsallmänning S:2, Ödeshög Lysings Häradsallmänning S:3, Ödeshög Renemo S:2, Ödeshög Renemo S:3, Ödeshög Renemo S:4.
Skattetal: Mantal. 1/4.
Vägbeskrivning
Åk av E4 vid trafikplats Ödeshög. Tag turistvägen mot Väderstad. Vid Stora Åby kyrka tag höger mot Adelöv. Följ vägen. Tag höger mot Östergötlands Ullspinneri. Följ vägen ca 1,5 km, se våra skyltar på höger hand.
Riddargatan 10
599 22 ÖDESHÖG
Tfn 0144-318 40
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 4 250 000 kr eller bud
Boarea: 188 m²
Rum: 5 rum (3 sovrum)
Visningar
Maj
27
Sön 27 maj kl. 11:00 - 12:00
Visning av fastighetens byggnader
Anmälan krävs
Maj
30
Ons 30 maj kl. 18:00 - 19:00
Visning av fastighetens byggnader
Anmälan krävs
Visa fler
Dölj
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifter och samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Ödeshögs Fastighetsbyrå behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. En personuppgift kan t.ex. vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e‑post, foto och ip-adress

Ändamål med behandling av personuppgifter

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Ödeshögs Fastighetsbyrå lagrar dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress och mobilnummer.

Ändamål: Administrera intresseanmälan

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, matchningsutskick via e-post
Gallringstid: Uppgifterna får sparas under tid tills objekt förmedlats ifall bevakning har anmälts. Annars gallring direkt.

Ändamål: Upprätta spekulantregister, visningslistor och förmedla objekt

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: Tre månader från att bostaden har sålts

Ändamål: Direktmarknadsföring

Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: Tre månader från att uppgifter har samlats in

Information om samtycke och rättelse av uppgifter m.m.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras samt andra skyldigheter enligt lag t.ex. Kundkännedom, Köpekontrakt och Likvidavräkning.

Om samtycke används som laglig grund för lagring av personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta personuppgiftsansvarig - se nedan.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig – se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Ödeshögs Fastighetsbyrå (580515-2138 med adress Box 68, 599 22 ÖDESHÖG Tel : 0144-31840 Fax : 0144-31830
Epost : nyberg.odeshog@tele2.se

Ansvarig mäklare
Hans Nyberg
0144-318 40
070-332 08 53
Skicka e-post
Counter