Tomt, Bruksvallarna - Funäsdalen
Sörliden 8, Bruksvallarna
Byggklara tomter i attraktiva Bruksvallarna.
I Sörliden, nedanför Kariknallens våffelstuga och med utsikt mot Bruksvallarnas by, ligger dessa byggklara tomter med byggrätt på 130 m² i 2 plan. Det ger ungefär 200 m² möjlig boarea. Här kan man bygga ett större hus med antingen en eller två lägenheter i, alternativt två mindre hus med en lägenhet i vardera hus. Anslutningspunkt för kommunalt VA finns vid tomtgränsen och bygglov kan lämnas in omgående.

När huset väl är klart finns mängder av utomhusaktiviteter att ägna sig åt; Nordic Ski-skidspåren, 30 mil preparerade skidspår, passerar alldeles i närheten och till skidbackarna i Ramundberget är det endast 7 km. Anslutningsled till 60 mil skoterleder finns också liksom fina fiskevatten, obegränsat med vandringsleder, 45 mil cykelleder, golfbanor med både 9 och 18 hål mm.

Bruksvallarna i sig har en lång tradition av både vinter- och sommarturism vilket både de vackra omgivningarna och snösäkerheten har bidragit till. Trots en hel del nybyggande har man lyckats behålla småskaligheten och känslan av en genuin fjällby – en by i de riktiga fjällen helt enkelt!

BRONS TILL BRUKSVALLARNA 2017
Analysföretaget Nordic Bench har frågat totalt 7 000 norska, svenska och danska fjällresenärer hur villiga de är att rekommendera den fjälldestination de besökt på sistone. Det innebär att även norska destinationer ingår i undersökningen vars resultat presenterades i september 2017. Totalt ingick 25 destinationer.

Glädjande nog tar Funäsfjällen hem alla topplaceringarna! Ramundberget tar guldet, Tänndalen silvret och Bruksvallarna bronset!

SVENSKARNAS FAVORITFJÄLL 2016
När svenskarna hösten 2016 utsåg sina favoritfjäll kom Funäsdalen och Tänndalen på delad första plats och Ramundberget på andra plats – hela prispallen till Funäsfjällen med andra ord! Undersökningen, utfördes av branschanalysföretaget Nordic Bench. Förutom all fin skidåkning, vandring och skoterleder lyfter många fram det mycket trevliga bemötandet man får i hela Funäsfjällen. Välkomna hit!
Bostäder i Funäsdalen 3:169, Sörliden 8, Bruksvallarna
Fastigheter i Funäsdalen 3:169, Sörliden 8, Bruksvallarna
Typ
Fastigheten Härjedalen Funäsdalen 3:169. Tomt.
Tomt
Friköpta naturtomter med typisk fjällkaraktär.

Funäsdalen 3:167. Tomtarea; 763 m² SÅLD
Funäsdalen 3:168. Tomtarea: 803 m² SÅLD
Funäsdalen 3:169. Tomtarea: 824 m²
Funäsdalen 3:170. Tomtarea: 807 m² SÅLD

För tomtindelning: se "Förrättningskarta" under "Dokument & Länkar".
Byggrätt
UTNYTTJANDEGRAD, ENLIGT DETALJPLAN 2012-06-07

- Största byggnadsarea är 130 m². Inom areabegränsningen får uthus/garage uppföras till största byggnadsarea 40 m².

- Tomtplats får bebyggas med 2 fritidshus med maximalt 1 lägenhet per hus eller 1 fritidshus med 2 lägenheter.

- Endast fristående hus.

- Högst 2 våningar.

- Högsta byggnadshöjd är 7,5 m.

- Souterrängvåning och vindsvåning får anordnas. Souterrängvåning inräknas i våningstal. Om Souterrängvåning anordnas får vind icke inredas.

Bebyggelsen skall utgå från Härjedalens byggnadstradition.
Byggnaderna skall ha enkla former med taknock i samma riktning som långsidan.
Taken skall ha en lutning mellan 25 - 35 grader, med begränsade takutsprång.
Färgsättningen skall harmoniera med bygdens traditionella färgsättning.
Husens fasad ska vara av trä.
Takmaterial skall utgöras av icke reflekterande material.
För utförande i övrigt se kommunens designprogram.

Genomförandetid: 2027-06-06.

I situationsplanen som finns i "Detaljplan mm" under "Dokument & Länkar" har dessa tomter nummer 25, 26, 27 och 28.
Ekonomi
Pris 875 000 kr per tomt.
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten, kommunalt avlopp.
Servitut, planbestämmelser m m
Planbestämmelser: Detaljplan (2012-05-11).
Vägbeskrivning
I östra Funäsdalen/riksväg 84: kör in på Vallarvägen vid skyltning mot Bruksvallarna och Ramundberget. Kör Vallarvägen 15 km. Sväng vänster på Stationsvägen/ner mot skidstadion. Kör 700 m, sväng vänster vid ICA. Kör knappt 100 meter, ta första höger och direkt vänster. Passera nedanför Hotell Bruksvallsliden och följ vägen ca 300 meter. Precis innan de röda timmerhuset finns en ny väg upp till vänster. Följ den ett par 100 meter - där ligger de 4 tomterna i rad på höger hand.
Övrigt
ANSLUTNINGSAVGIFTER FÖR VA OCH EL
Samtliga anslutningsavgifter betalas av köparen.

- Anslutningsavgiften för VA är 121 276 kr för respektive tomt inklusive lägenhet 1.

- För lägenhet 2 tillkommer VA-avgift på ca 46 200 kr/st vid lägenhet större än 40 m². Om lägenheten är 40 m² eller mindre är avgiften ca 23 100 kr. För mer detaljerad prisbild mm, kontakta Vatten och Miljöresurs: 010-25 15 315.

- Avgiften för anslutning till elnätet är ca 27 625 kr/ abonnemang. För mer detaljerad information kontakta Härjeåns Nät: 0680 - 242 00.

- Avgiften för anslutning till fibernätet är ca 19 900 kr. För mer detaljerad information kontakta Härjeåns Fibernät: 0680 - 243 50.

BRUKSVALLARNA MED OMNEJD
I snösäkra Bruksvallarna satsas verkligen på längdåkning. Från hösten 2017 garanteras snö redan i mitten av oktober tack vare Bruksvallarna Snow Facory. Det finns också en ambition att så småningom ordna Världscuptävlingar här. Redan nu ordnas uttagningar till Världscupen och TV:s Vinterstudion har valt att ha sin premiär här i november sedan 2010. Då deltar skideliten från hela världen som många gånger även förlägger sina träningsläger här. En del har t.o.m. blivit så förtjusta i området att de skaffat eget boende i byn.

Totalt sett finns tillgång till 30 mil preparerade skidspår – Nordic Ski-skidspåren passerar i närheten av tomterna och går både bort mot Ramundberget, Össjödalen, upp på kalfjället och ner till Bruksvallarna förstås. Kvällstid finns även ett elljusspår nere vid Nordic Ski Arena, som skidstadion i Bruksvallarna heter. Sommartid används skidstadion bl.a. för Game Fair, en stor vildmarksmässa med tusentals besökare.

Nära, men på bra bulleravstånd, finns tillgång till 60 mil skoterleder. Snövesslorna, som startar nere vid skidstadion, tar en snabbt upp till Kariknallens våffelstuga och början på "solturen" mot Tänndalen. Tar man bilen 7 km västerut hittar man Ramundberget med riktigt bra liftsystem, precis som i Tänndalen och i Funäsdalen där den nya gondolbanan går från byn till toppen av berget. Skidbussen är perfekt för att transportera sig mellan dalgångarna.

På sommaren lockar fjällvandring, cykling (totalt 45 mil leder), golf och fiske. Annars är det otroligt vackert i Bruksvallarnas by där en långpromenad kan innehålla t.ex. ett besök på Fjellost och Bruksvallarnas Rökeri, lite shopping på Topsport och Vävstugan där det även serveras våfflor mm. Matinköpen görs med fördel hos Ica Stig Myhrs. Skola, förskola och bensin finns mitt i byn. Övrig service som hälsocentral, systembolag mm finns i Funäsdalen.

FUNÄSFJÄLLEN
Funäsfjällen är samlingsnamnet för orterna i västra Härjedalen, dvs (i bokstavsordning): Bruksvallarna, Fjällnäs, Funäsdalen, Ljusnedal, Messlingen, Ramundberget, Tänndalen och Tännäs.
Rörosvägen 25
840 95 Funäsdalen
Tfn 070-298 27 28
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 875 000 kr per tomt
Tomtarea: 824 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Fjällviddens Fastighetsmäklare AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Fjällviddens Fastighetsmäklare AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Fjällviddens Fastighetsmäklare AB (556682-5005 med adress Box 29, 840 95 Funäsdalen Tel : 070-298 27 28
Epost : info@fjallviddens.se)

Ansvarig mäklare
Åsa Rutfjäll
070-298 27 28
Skicka e-post
Åsa Rutfjäll
Counter