Tomt, Fjällnäs - Funäsdalen
Vålenvägen 12, Tänndalen
BYGGKLAR TOMT DRYGT 900 METER ÖVER HAVET!
Mitt bland fjällbjörkarna högst upp på fjällsluttningen, med kalfjället som granne, ligger denna byggklara tomt med byggrätt om 200 m², varav möjlig huvudbyggnad på 160 m².

Detta är förmodligen en av Sveriges högst belägna tomter med sina dryga 900 meter över havet. Lägg till ett av områdets absolut bästa lägen precis vid skidspåren och med vacker utsikt mot Rutfjället och den ståtliga Storvigeln inne på norska sidan – så har ni en bra grund för det optimala fjällboendet! Unik är den också med tanke på att utbudet av tomter med detta fjällnära läge är väldigt begränsat i såväl Härjedalen som resten av Sveriges fjällkedja.

Åtta stiliga nybyggda hus är redan på plats och flera byggen pågår i detta nya område.

Anslutningspunkter för el, fiber samt vatten och avlopp finns på plats och grundanslutningsavgiften för VA och el är redan betald! Bygglov kan därmed sökas omgående.Tomterna nås sommartid med bil och vintertid med skoter. Vinterparkering finns nere vid riksväg 84.

När huset väl är klart är det dags att njuta av lugnet, tystnaden och utsikten! Och när andan sedan faller på finns mängder av utomhusaktiviteter: Nordic Ski-skidspåren, 30 mil preparerade skidspår, passerar precis i närheten och till skidbackarna i Tänndalens Alpinområde är det endast 5 km. Anslutningsled till 60 mil skoterleder finns också liksom fina fiskevatten, obegränsat med vandringsleder, 45 mil MBT-cykelleder och helt säkert både hjortron och kantareller.

Fjällnäs i sig har en lång tradition av både vinter- och sommarturism vilket både de vackra omgivningarna och snösäkerheten har bidragit till. Trots en hel del nybyggande har man lyckats behålla småskaligheten och känslan av en genuin fjällby – en by i de riktiga fjällen helt enkelt!

SVENSKARNAS FAVORITFJÄLL
Glädjande nog hamnar Funäsdalen och Tänndalen, där Fjällnäs ingår, på delad första plats när svenskarna utser sina favoritfjäll i en unik undersökning där 2 800 resenärer har röstat fram sina bästa fjäll. Ramundberget hamnar som god tvåa – hela prispallen till Funäsfjällen med andra ord! Undersökningen, utförd av branschanalysföretaget Nordic Bench, publicerades i september 2016. Förutom all fin skidåkning, vandring och skoterleder lyfter många fram det mycket trevliga bemötandet man får i hela Funäsfjällen. Välkomna hit!
Bostäder i Malmagen 2:232 , Vålenvägen 12, Tänndalen
Fastigheter i Malmagen 2:232 , Vålenvägen 12, Tänndalen
Typ
Fastigheten Härjedalen Malmagen 2:232. Tomt.
Tomt
Friköpt naturtomt med typisk fjällkaraktär.

För tomtindelning: se "Förrättningskarta" under Dokument & Länkar.
Byggrätt
UTNYTTJANDEGRAD, ENLIGT DETALJPLAN 2009-12-31

- Största byggnadsarea för huvudbyggnad respektive uthusbyggnad är 160 m² respektive 40 m².

- Endast 1 huvudbyggnad per tomt.

- Högst 1 våning. Vind får inredas.

- Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 4,5 m respektive 3 m för uthusbyggnad.

- Endast friliggande hus.

Bebyggelsen skall i sin utformning utgå från Härjedalens och bygdens byggnadstradition.
Byggnaderna skall ha enkla former med taknock i samma riktning som långsidan.
Fasadmaterial skall i huvudsak utgöras av trä.
Färgsättningen skall harmoniera med bygdens traditionella färgsättning.
Taken skall ges en lutning mellan 25 - 35 grader och utföras med begränsade takutsprång.
Takmaterial skall utgöras av icke reflekterande material.

GENOMFÖRANDETID: 2024-12-31.

ANSLUTNINGSAVGIFTER FÖR VA, EL OCH FIBER
- Grundanslutningsavgiften för VA är betald av säljaren. Lägenhetsavgift, 46 200 kr/lägenhet, tillkommer. Är lägenheten 40 m², eller mindre, är lägenhetsavgiften 23 100 kr. Lägenhetsavgiften debiteras av kommunen i samband med att bygglovsansökan beviljats. För mer information kontakta Vatten och Miljöresurs: 010-25 15 315.

- Avgiften för anslutning till elnätet är ca 27 625 kr/ abonnemang. För mer detaljerad information kontakta Härjeåns Nät: 0680 - 242 00.

- Avgiften för anslutning till fibernätet är ca 19 900 kr. Fiber finns i närheten. För mer detaljerad information kontakta Härjeåns Fibernät: 0680 - 243 50.
Ekonomi
Pris 1 375 000 kr per st, inkl grundanslutningsavgift för VA. och el. Taxeringsvärdet är 392 000 kr (fastställt avseende år 2018). Typkod 210.

Total driftkostnad 360 kr/år, varav:
Samfällighet:
360 kr
Summa:
360 kr
Samfällighetsavgiften avser obebyggd tomt. Bebyggd tomt har en samfällighetsavgift på 3 600 kr/år. Avgiften avser drift av VA-nät, renhållning samt väg och parkering.
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten, kommunalt avlopp.
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Härjedalen Malmagen GA:3, Härjedalen Malmagen GA:6.

Planbestämmelser: Detaljplan (2009-12-03).
Vägbeskrivning
Från Funäsdalen: Kör riksväg 84 totalt 23 km västerut till Fjällnäs. Ta höger på Östra Backen och kör ca 500 m. Ta höger där vägen delar sig, dvs på Hallners Väg, och kör ytterligare ca 500 m. Ta höger på Vålenvägen, vid mäklarens skylt, och kör uppför backen ca 250 m. Tomterna ligger på kullen på höger respektive vänster hand.
Övrigt
MALMAGENS NYA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Tomterna ligger allra högst upp i "Hallners område" där man på 1960-talet började bygga fritidshus.

Gemensamhetsanläggningen Malmagen GA:3 (vägar, parkering, sopor, fastighetsägarföreningen, samt vattenförsörjning för de fastigheter som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet) förvaltas av Malmagens Nya Samfällighetsförening med ca 160 medlemmar.
Läs mer på: www.malmagen.se

Gemensamhetsanläggningen Malmagen GA:6 (drift av VA-nätet) förvaltas av Fjällnäs Samfällighetsförening.

Ansvaret för anläggningarna är reglerat i en Lantmäteriförrättning vilket innebär att medlemskap, förvaltning samt föreningens stadgar mm styrs av lagar såsom Lagen om förvaltning av Samfälligheter och Anläggningslagen.


OMRÅDET
Fjällnäs har en lång tradition av såväl vinter- som sommarturism. Här finns ett stort utbud av utomhus-aktiviteter:

Längdåkarna har 30 mil preparerade skidspår att välja på; Nordic-Ski-spåren går precis ovanför tomtområdet. Här tar man spåret rakt upp på fjället och vidare mot Tänndalen, Hamrafjället, Skarvarna och kanske hela vägen till Funäsdalen. Skidbussen (gratis för alla med spårkort) går mellan dalgångarna. En riktigt fin tur är att ta bussen till Bruksvallarna eller Ramundberget och sedan åka mot solen ända hem. Snöskoteråkarna har tillgång till 60 mil leder och även ett par friåkningsområden.

I Tänndalens Alpinområde, ca 5 km från tomterna, finns fyra stora dalstationer i ett enda liftsystem med totalt 52 nedfarter och 16 liftar. Lägg till övriga liftsystem i Funäsfjällen så har ni inom 4 mil ca 135 nedfarter och 40 liftar (allt på samma skidpass).

Sommartid finns enorma vandringsmöjligheter för både den vana och ovana vandraren. Området erbjuder även härliga MBT-cykelleder, totalt 45 mil, liksom fina fiskevatten och både en 18-håls och en 9-håls golfbana. Annars kan en roddtur i egen båt på Malmagen vara en fin kvällsaktivitet. Gott om hjortron och kantareller finns också ... mer än så sägs inte här, men södersluttningar i björkskog med en och annan barrväxt är ett bra tips.

Till Fjällnäs Resort, Sveriges första och därmed äldsta fjällhotell, går man på ca 20 minuter. Förutom fräscha rum och riktigt god mat finns här även ett exklusivt spa med tillgång till välgörande behandlingar och ett varmt utomhusbad – väldigt skönt att krypa ned i efter en skidtur eller så.

Vid Hamra Ski-lodge finns skiduthyrning, sportaffär och after-ski. När hungern kommer finns flera restauranger att välja på; Ski Lodge Kök & Bar, Hamra Öl & Pizzabar samt Buskvallen Inn aningen längre bort men är väl värt ett besök. Gemensamt för alla restauranger är den höga kvaliteten, närproducerade råvaror och inspirationen från fjällets smaktradition.

I Funäsdalen, ca 2,5 mil österut, finns all tänkbar service: hälsocentral, apotek, tandläkare, förskola och grundskola, livsmedelsbutiker, sport- och klädbutiker, inredningsbutiker och byggvaruhandel, restauranger, bensinstationer, systembolag mm.

FUNÄSFJÄLLEN är samlingsnamnet för orterna i västra Härjedalen, dvs (i bokstavsordning): Bruksvallarna, Fjällnäs, Funäsdalen, Ljusnedal, Messlingen, Ramundberget, Tänndalen och Tännäs.
Rörosvägen 25
840 95 Funäsdalen
Tfn 070-298 27 28
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 1 375 000 kr per st, inkl grundanslutningsavgift för VA och el
Tomtarea: 1 587 m²
Visningar
Kontakta mäklaren för prospekt och för personlig visning på plats!
Visa fler
Dölj
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Fjällviddens Fastighetsmäklare AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Fjällviddens Fastighetsmäklare AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Fjällviddens Fastighetsmäklare AB (556682-5005 med adress Box 29, 840 95 Funäsdalen Tel : 070-298 27 28
Epost : info@fjallviddens.se)

Ansvarig mäklare
Åsa Rutfjäll
070-298 27 28
Skicka e-post
Åsa Rutfjäll
Counter