Yttervägen Hjortnäs-Heden
Hjortnäsheden Yttervägen 15, Leksand
Två byggtomter vid Yttervägen, Hjortnäs-Heden
I det omtyckta området vid Yttervägen Hjortnäs-Heden har vi idag glädjen att kunna erbjuda två st byggnadstomter avsedda för fast boende.
Tomterna, två st naturtomter, har väl tilltagna arealer c:a 1.851 kvm och 1.544 kvm och har kommunalt va.vid tomtgräns.
Anslutningsavgiften för den mindre tomten är beräknad till c.a 149.709:- och den större tomten c:a 155.063: Priserna gäller för år 2018 och en köpare till tomterna måste räkna med en höjning av dessa taxor år 2019 troligen minst 5 %

Leksands affärscentrum når du snabbt med bilen och naturen och sjön Siljanm ja den har du ju intill dig.

Går du i byggtankar, kontakta oss för mer information och visning av de här intressanta tomterna.

Välkommen med din förfrågan !

PRIS PER TOMT.KR. 900.000:-.
Bostäder i Avstyckning från Sunnanäng 12:3 och Sunnaäng 12:4, Hjortnäsheden Yttervägen 15, Leksand
Fastigheter i Avstyckning från Sunnanäng 12:3 och Sunnaäng 12:4, Hjortnäsheden Yttervägen 15, Leksand
Typ
Fastigheten Leksand Avstyckning från Sunnanäng 12:3 och Sunnaäng 12:4.
Tomt
De två tomterna som skall avstyckas från Sunnanäng 12:3 och Sunnanäng 12:4 har en preliminär areal om c:a 1.851 kvm och 1 544 kvm.
Tomterna, har ett bra läge i det omtyckta bostadsområdet efter Yttervägen i Hjortnäs-Heden. Kommunalt vatten och avlopp finnes intill tomterna och är bara att ansluta. Anslutningsavgiften för den mindra tomten beräknas av Dala Vatten och Avfall uppgå till c:a 149.709 år 2018 och den större tomten till c: a kr. 155.063 för år 2018. Priserna kommer troligen år 2019 att uppräknas med c:a 5 % Tomterna är idag ren naturtomt. Från tomterna bekvämt gångavstånd till bad i sjön Siljan.
Byggnadssätt

Enskilt vatten, enskilt avlopp.
Ekonomi
Pris 900 000 kr.
Vatten och avlopp
Enskilt vatten, enskilt avlopp.
Servitut, planbestämmelser m m
Servitut: Rättigheter-last: Ledningsrätt Tele.

Gemensamhetsanläggning: Leksand Sunnanäng GA:1.
Hantverkaregatan 24
793 30 LEKSAND
Tfn 0247-123 40
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 900 000 kr
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Valins Fastighetsbyrå behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Valins Fastighetsbyrå registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Valins Fastighetsbyrå (556476-1061 med adress Hantverkaregatan 24, 793 30 LEKSAND Tel : 0247-12340 Fax : 0247-34600
Epost : valins@valinsfast.se)

Ansvarig mäklare
Ragnar Valin
0247-123 40
070-207 60 56
Skicka e-post
Counter