Fritidshus, Omberg Dagsmosse
Omberg Björkslund 4, Ödeshög
Mycket välvårdat torp i närheten av Omberg. Flygel. Ladugård och uthus. Lite åkermark.
En mycket välvårdad torpanläggning på Dagsmosse i Ombergsbygden. Härifrån är det inte långt till Vättern för bad, fiske och kanske en båt i Hästholmens hamn. Omberg inbjuder till ett rikt friluftsliv men sina skogar och vandringsleder. Till torpet hör ca 1,5 ha bördig mossmark särskilt lämplig för grönsaks och vallodling. Nuvarande ägare har låtit en grannbonde bruka jorden men för den odlingsintresserade finns oändliga möjligheter.
Bostadshuset har renoverats kontinuerligt av nuvarande ägare och erbjuder idag ett mycket fräscht fritidsboende eller varför inte ett enklare permanentboende för den lilla familjen. Alla bekvämligheter finns. Dessutom en flygelbyggnad med gästrum. Ladugård och loge samt ett par uthus. Runt byggnaderna är en skön gräsbevuxen trädgårdstomt med välskött grusgård och häckar. Välkommen att pröva på torparlivet.
Bostäder i Dagsmosse 9:1, Omberg Björkslund 4, Ödeshög
Fastigheter i Dagsmosse 9:1, Omberg Björkslund 4, Ödeshög
Typ
Fastigheten Ödeshög Dagsmosse 9:1. Fritidshus - 1 ½ plan. Byggår 1950.
Storlek
Boarea 40 m², biarea 2 m². Areauppgifter enligt taxeringsinformationen.
Tomt
Välskött trädgårdstomt med plana gräsytor och gammaldags grusgård .
Merparten av arealen består av åkermark som i dagsläget brukas 1 år i taget av lantbrukare i området.
Byggnad
1 ½ plan. Byggår 1950.
Renoveringar: Bostadshuset är kontinuerligt renoverat under nuvarande ägares innehavstid från 1992.
Bl.a. ny grundmur, tilläggsisolerat, nytt tak.
Byggnadssätt
Grundmur: Betong. Grund: Torpargrund. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Stående träpanel. Takbeklädnad: Plåt. Utv plåtarbeten: lackerad plåt. Fönster: 2-glasfönster med spröjs. Ventilation: Självdrag.
Grävd vattenbrunn kompletterad med rör. Nyare vattenledning från brunn till hus
Eget avlopp till 3-kammarbrunn, anlagd troligen på 1960-talet. Nyare avloppsledning från hus till brunn.
Övrigt: Luftvärmepumpen installerad 2010.
Uppvärmning och el
Uppvärmningssystem: Direktverkande el samt luftvärmepump.
Interiör
Mycket välskött interiör inredd i ljusa färger. Bottenvåning med entré, kök, vardagsrum, f.d. veranda som passar bra till matrum, groventré samt hygienutrymme. Takhöjd på bottenvåningen ca 1,95 m. Övervåning med sovloft.
Planlösning
Entré: Entréhall med plastmatta.

Kök: Kök med plastmatta på golv. Ljus köksinredning med släta vita köksluckor. Elspis, kyl-halvhöjd, spisfläkt ej ansluten till utsugningsrör.

F.d. veranda: F.d. veranda med plastmatta på golv. Stort fönster samt uppgång till övervåning härifrån

Vardagsrum: Vardagsrum med plastmatta på golv, 2 fönster. Här är luftvärmepumpen placerad.

Hygienutrymme: Renoverat på 1990-talet med ytskikt av plast. Wc, tvättställ, dusch, tvättmaskin. Här finns även hydrofor samt varmvattenberedare.

Sovloft: Mysigt utrymme på övervåningen med 2 rum med snedtak och lägre takhöjd inredda i furu. Plastmatta på golv.
TV- och internetanslutning
TV: saknas.
Internet: saknas.
Övriga byggnader
Flygelbyggnad med veranda. På torpargrund, av trä under tegeltak. Bottenvåning med fint inrett gästrum samt f.d. tvättstuga. Övervåning med golvad vind. El.

Ladugård av trä under plåttak. Äldre kreatursdel med gjutet golv. Höskulle. Loge med trä respektive jordgolv. El.

Uthuslänga av trä under plåttak innehållande f.d. mjölkrum, svinstia, bodar, garage samt vedbod. El

Enklare bod för får och höns av trä under plåttak.
Ekonomi
Pris 750 000 kr eller högre bud. Taxeringsvärdet är 308 000 kr (fastställt avseende år 2018) varav byggnadsvärde 123 000 kr. Typkod 220., värdeår 1950.

Total driftkostnad 11 380 kr/år, varav:
Uppvärmning:
4 000 kr
Försäkring:
2 500 kr
Vatten/avlopp:
1 000 kr
Renhållning:
2 000 kr
Hushållsström:
1 000 kr
Samfällighet:
880 kr
Summa:
11 380 kr
Bostadshuset har varit uppvärmt vintertid.
Energideklaration
Status: Energideklaration behövs ej.
Vatten och avlopp
Grävd vattenbrunn kompletterad med rör. Nyare vattenledning från brunn till hus
Eget avlopp till 3-kammarbrunn, anlagd troligen på 1960-talet. Nyare avloppsledning från hus till brunn.
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Fastigheten har andel i Bondmossevägens vägsamfällighet. Fast avg 380:-/år. Extra avg fn.n 500:-/år.
Vägbeskrivning
Åk av E4 vid trafikplats Ödeshög. Tag vägen mot Vadstena. Följ denna ca 9 km fram till Omberg. Tag höger vid skylt "Kälkestad". Följ grusvägen och våra skyltar.
Övrigt
Ett skriftligt pantbrev om 10.800 är förkommet. Ansökan om dödande av inteckning är skickad till lantmäteriet 2019-05-09.
Riddargatan 10
599 22 ÖDESHÖG
Tfn 0144-318 40
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 750 000 kr eller högre bud
Boarea: 40 m²
Rum: 3 rum + kök (2 sovrum)
Byggnadstyp: 1 ½ plan
Byggår: 1950
Tomtarea: 19 740 m²
Driftkostnad: 11 380 kr/år
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Ödeshögs Fastighetsbyrå behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Ödeshögs Fastighetsbyrå registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Ödeshögs Fastighetsbyrå (580515-2138 med adress Box 68, 599 22 ÖDESHÖG Tel : 0144-31840 Fax : 0144-31830
Epost : nyberg.odeshog@tele2.se)

Ansvarig mäklare
Hans Nyberg
0144-318 40
070-332 08 53
Skicka e-post
Counter