Lantbruksenhet med byggnader, Risholn
Risholn 377, Leksand
GUDMUNDSGÅRDEN I RISHOLN!
GUDMUNDSGÅRDEN MED TILLHÖRANDE JORD OCH SKOG!

I byn Risholn, c:a 19 km nordost om affärscentrum i Leksand, erbjuder vi idag en liten gård med tillhörande jord och skog samt givetvis med jakträtt ingående i Leksands Norra Viltvårdsområde.

Huvudbyggnaden, med anor från 1800-talet, innehåller två rum och kök, badrum samt hall och på en uppskattad boyta av c:a 60 kvm. En stor potential ligger i den oinredda övervåningen om 40 kvm där möjligheter finns att iordningställa flera rum.

En vedspis och en braskamin kompletterar el.värmen.

På gårdsskiftet finns också en gammaldag mysig bagarstuga samt diverse uthusbyggnader i ett sämre skick.

Vatten från egen djupborrad brun samt eget avlopp.

Den total arealen uppgår till 16,66 hektar i ett skifte med gårdstun, ängs/hagmark och med c:a 12 hektar skogsmark.

Pris: 1.700.000:- eller enligt överenskommelse!.
Bostäder i Risholn 1:11, Risholn 377, Leksand
Fastigheter i Risholn 1:11, Risholn 377, Leksand
Typ
Fastigheten Leksand Risholn 1:11. Lantbruksenhet med byggnader.
Arealer
Totalt 18 ha. Det finns 1 skiften.
Bostadsbyggnad
Byggnadsår 1909. Boarea 60 m². Biarea 40 m². Areauppgifter enligt taxeringsinformationen. Tomtarea 2000 m².
Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980
Area 270 kvm. Beskaffenhet: Normalt.
Ekonomi
Pris 1 700 000 kr eller enligt ök.
Taxeringsvärde
Typkod 120.
Servitut, planbestämmelser m m
Inskrivna servitut/Övr gravationer: Avtalsservitut Väg.

Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Leksand Norr Lindberg GA:1, Samfällighet: Leksand Risholn FS:2, Samfällighet: Leksand Risholn S:1.
Hantverkaregatan 24
793 30 LEKSAND
Tfn 0247-123 40
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 1 700 000 kr eller enligt ök
Boarea: 60 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Valins Fastighetsbyrå behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Valins Fastighetsbyrå registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Valins Fastighetsbyrå (556476-1061 med adress Hantverkaregatan 24, 793 30 LEKSAND Tel : 0247-12340 Fax : 0247-34600
Epost : valins@valinsfast.se)

Ansvarig mäklare
Ragnar Valin
0247-123 40
070-207 60 56
Skicka e-post