Tomt, Funäsdalen
Fjällbystigen 12, Funäsdalen
Härliga byggklara fjälltomter med stora byggrätter.
Här kommer åtta fina fjälltomter med utsikt ner mot Funäsdalsberget. Tomterna ligger i Skarvliden, mitt emellan Funäsdalen och Tänndalen, nära både preparerade skidspår och skoterleder.

Anslutningsavgiften för VA samt el ingår i priset och motsvarar ett värde på 182 526 kr. Anslutningspunkter finns vid tomtgränsen dessutom är det förberett för fiber. Bygglov kan lämnas in omgående, dvs tomterna är byggklara.

Byggrätten per tomt är 180 m² i 2 plan plus både vind och souterrängvåning, om terrängens lutning så medger. Här kan man få till ett riktigt stiligt fjällboende med andra ord. Skulle man senare vilja utöka lite så får man bygga både Friggebod och Attefallshus.
Bostäder i Funäsdalen 105:24 osv, Fjällbystigen 12, Funäsdalen
Fastigheter i Funäsdalen 105:24 osv, Fjällbystigen 12, Funäsdalen
Typ
Fastigheten Härjedalen Funäsdalen 105:24 osv. Tomt.
Tomt
TOMTAREOR OCH TAXERINGSVÄRDE
Tomt 3, Funäsdalen 105:43: 1 092 m², 306 000 kr.
Tomt 5, Funäsdalen 105:44: 1 100 m², 307 000 kr.

Tomt 16, Funäsdalen 105:26: 1 143 m², 310 000 kr.
Tomt 18, Funäsdalen 105:25: 1 102 m², 307 000 kr.
Tomt 20, Funäsdalen 105:24: 1 021 m², 299 000 kr.

Tomt 17, Funäsdalen 105:31: 1 126 m², 309 000 kr.
Tomt 19, Funäsdalen 105:32: 1 058 m², 303 000 kr.
Tomt 21, Funäsdalen 105:33: 1 109 m², 307 000 kr. SÅLD.
Byggrätt
UTNYTTJANDEGRAD, ENLIGT DETALJPLAN 2007-03-22

- Största sammanlagda byggnadsarea är 180 m². Uthus eller andra gårdsbyggnader får inte uppta en större yta än 50 m².

- Tomtplats får bebyggas med 1 huvudbyggnad och 2 uthus eller annan gårdsbyggnad.

- Huvudbyggnad får ha max 2 lägenheter. I gårdsbyggnad får boningsrum inredas.

- Endast fristående hus.

- Högst 2 våningar. Härutöver får, där terrängens lutning så medger, sluttningsvåning anordnas. Utöver angivet våningstal får vind inredas.

- Huvudbyggnad föår inte uppföras till större höjd än 4,5 m och uthus eller annan gårdsbyggnad inte till större höjd än 3,5 m. Huvudbyggnads högsta totalhöjd får inte överskrida 8,5 m. Begränsade byggnadsdelar (t.ex. kupor, frontespiser o dyl) får ha en byggnadshöjd på 7 m.

- Takvinkel: 25-35 grader.

Bebyggelsen skall utgå från V:a Härjedalens byggnadstradition i sin utformning.
Byggnaderna skall ha enkla former med taknock i samma riktning som långsidan.
Taken skall ha begränsade takutsprång.
Färgsättningen skall harmoniera med bygdens traditionella färgsättning.
Husens fasad skall vara av trä.
Takmaterial skall utgöras av icke reflekterande material.
För utförande i övrigt se kommunens designprogram.
Ekonomi
Pris 875 000 kr inkl. anslutningsavgift för VA och el. Taxeringsvärdet är 310 000 kr (fastställt avseende år 2018). Typkod 210.

Total driftkostnad 300 kr/år, varav:
Samfällighet:
300 kr
Summa:
300 kr
Angivet pris och samfällighetsavgift gäller per fastighet. Fastighetsavgift/skatt tillkommer med 1% av respektive tomts taxeringsvärde.
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Härjedalen Funäsdalen GA:142, Gemensamhetsanläggning: Härjedalen Funäsdalen GA:26, Gemensamhetsanläggning: Härjedalen Funäsdalen GA:27.

Planbestämmelser: Byggnadsplan Detaljplan 2012-06-12.
Vägbeskrivning
Från Funäsdalen: Kör riksväg 84 ca 5,5 km västerut, mot norska gränsen. Sväng vänster vid skylt mot Skarvliden, ca 300 m efter Grönländaren. Tomterna ligger på den första samt andra avtagsvägen till höger.
Övrigt
ANSLUTNINGSAVGIFTER FÖR VA OCH EL
- Anslutningsavgiften för VA ,146 276 kr för tomten inklusive lägenhet 1, är redan betald och ingår i priset.
- Anslutningsavgift till elnätets förbindelsepunkt, 36 250 kr, är betald och ingår i priset.

Övriga anslutningsavgifter och avgifter betalas av köparen. Avgifterna gäller år 2020.

- För lägenhet 2 tillkommer VA-avgift på 46 200 kr/st vid lägenhet större än 40 m². Om lägenheten är 40 m² eller mindre är avgiften 23 100 kr. För mer detaljerad prisbild mm, kontakta Vatten och Miljöresurs: 010-25 15 315.

- El: kostnaden för mätarskåp, ca 5000 kr, tillkommer. För mer information kontakta Härjeåns Nät: 0680 - 242 00.

- Avgiften för anslutning till fibernätet är ca 19 900 kr. För mer detaljerad information kontakta Härjeåns Fibernät: 0680 - 243 50.

OMRÅDET
Skarvliden ligger mitt emellan Funäsdalen och Tänndalen i området Hållan. Här har längdåkarna tillgång till totalt 30 mil preparerade skidspår – transitspår till Nordic-Ski-spåren passerar några hundra meter från huset. Det finns även en anslutningsled för skoter och vidare upp till den större leden ca 1 km bort. Har man ingen egen skoter finns en skoteruthyrning på högsta Hållan dit det är ca 1kilometer. Totalt finns 60 mil skoterleder i området. Utförsåkarna har tillgång till alpinanläggningarna i Funäsdalen, Tänndalen, Ramundberget, Kappruet och Kröket. Totalt sett har man inom 3 mils radie 135 nedfarter och 40 liftar – allt på ett skidpass. Skidbussen är ett enkelt sätt att ta sig runt i dalgångarna oavsett om man åker på längden eller tvären.

Sommartid hittar man fint fiske, kanotvatten och fina bad i både fjällsjöarna och i Ljusnan. För fjällvandraren finns förstås obegränsat med turmöjligheter – det är bara att öppna dörren och gå ut på fjället. Cyklisterna får också sitt med 45 mil cykelleder i fjällmiljö att utforska.

I Fjällkällan, ca 500 m från huset, finns en kvällsöppen restaurang som drivs i ny regi från och med i år. Här vankas det makalöst god mat så krogen är väl värd ett besök.

Från huset är det ca 5 km till Funäsdalen. Där finns, förutom alpinanläggningen och gondolbanan, all tänkbar service: hälsocentral, apotek, tandläkare, livsmedelsbutiker, sport- och klädbutiker, inredningsbutiker och byggvaruhandel, restauranger, bensinstationer, systembolag mm.

FUNÄSFJÄLLEN är samlingsnamnet för orterna i västra Härjedalen, dvs (i bokstavsordning): Bruksvallarna, Fjällnäs, Funäsdalen, Ljusnedal, Messlingen, Ramundberget, Tänndalen och Tännäs.
Rörosvägen 25
840 95 Funäsdalen
Tfn 070-298 27 28
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 875 000 kr inkl anslutningsavgift för VA och el
Tomtarea: 1 100 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Fjällviddens Fastighetsmäklare AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Fjällviddens Fastighetsmäklare AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Fjällviddens Fastighetsmäklare AB (556682-5005 med adress Box 29, 840 95 Funäsdalen Tel : 070-298 27 28
Epost : info@fjallviddens.se)

Ansvarig mäklare
Åsa Rutfjäll
070-298 27 28
Skicka e-post
Åsa Rutfjäll