Fritidshustomt, Fjällnäs - Funäsdalen
Fjällnäsvägen 117, Tänndalen
Härlig sjönära tomt med fjällutsikt.
Tomt med vinterväg! Med sjön Malmagen som närmsta granne och utsikt mot Rutfjället, Bolagskammen m.fl. fjäll ligger denna stora och byggklara tomt om 2 650 m² med vinterväg året om, vilket är ganska ovanligt i Fjällnäs. Inom detaljplanen kan man bygga sig en stilig huvudbyggnad om 150 m² och ett uthus om 50 m². Skulle man senare vilja utöka lite så får man bygga både Friggebod och Attefallshus. Läget är avskilt och fint med ett grannhus i sydost, samfällighet i nordväst och ingenting, förutom den gamla grusvägen och sjön, i sydväst – åt vilket håll husets altan ganska säkert kommer att placeras.

Även om tomten mer eller mindre gränsar mot riksvägen så får man fint skydd av den branta slänten från tomtgränsen och ner till den givna platsen för placering av huset, ungefär i bredd med det befintliga grannhuset. Tillstånd finns från Trafikverket för att anordna utfart från tomten till Riksvägen. Ett garage kan uppföras uppe vid stora vägen inom ramen för ett Attefallshus. Beviljat bygglov samt renderingar och ritningar finns däremot redan för bostadshuset och får övertas av köparen. Bygglovet beviljat 2019-02-19. Outnyttjad byggrätt för uthus om 50 m² finns kvar.

Anslutningspunkt för kommunalt VA finns vid tomtgränsen. Bygglov kan lämnas in omgående, om man inte vill nyttja det befintliga vill säga. Se även "Byggrätt".

När huset väl är klart är det dags att njuta av lugnet och utsikten! Och när andan sedan faller på finns mängder av utomhusaktiviteter: Nordic Ski-skidspåren, 30 mil preparerade skidspår, passerar precis i närheten och till skidbackarna i Tänndalens Alpinområde är det endast 5 km. Anslutningsled till 60 mil skoterleder finns också liksom fina fiskevatten, egen båtplats, obegränsat med vandringsleder, 45 mil MBT-cykelleder och helt säkert både hjortron och kantareller.

Fjällnäs i sig har en lång tradition av både vinter- och sommarturism vilket både de vackra omgivningarna och snösäkerheten har bidragit till. Trots en hel del nybyggande har man lyckats behålla småskaligheten och känslan av en genuin fjällby – en by i de riktiga fjällen helt enkelt!

SVENSKARNAS FAVORITFJÄLL
Glädjande nog hamnar Funäsdalen och Tänndalen, där Fjällnäs ingår, på delad första plats när svenskarna utser sina favoritfjäll i en ny unik undersökning där 2 800 resenärer har röstat fram sina bästa fjäll. Ramundberget hamnar som god tvåa – hela prispallen till Funäsfjällen med andra ord! Undersökningen, utförd av branschanalysföretaget Nordic Bench, publicerades i september 2016. Förutom all fin skidåkning, vandring och skoterleder lyfter många fram det mycket trevliga bemötandet man får i hela Funäsfjällen. Välkomna hit!
Bostäder i Malmagen 2:57, Fjällnäsvägen 117, Tänndalen
Fastigheter i Malmagen 2:57, Fjällnäsvägen 117, Tänndalen
Typ
Fastigheten Härjedalen Malmagen 2:57. Fritidshustomt.
Tomt
Tomtarea 2 650 m² (friköpt). Tomten: naturtomt med typisk fjällkaraktär.
Byggrätt
UTNYTTJANDEGRAD, ENLIGT BYGGNADSPLAN 1967

- Största byggnadsarea för huvudbyggnad respektive uthusbyggnad är 150 m² respektive 50 m².

- Endast 1 huvudbyggnad per tomt.

- Högst 1 våning. Se dock nedan!

- Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 4 m respektive 2,5 m för uthusbyggnad.

- Endast friliggande hus.

- Tomten får inte inhängnas.

NOTERA: Det finns ett beviljat bygglov med byggnadsarea 147 m² i 1 våning samt i souterrängvåning, dvs 2 bostadsplan. Total boarea ca 280 m². Högsta byggnadshöjd är beviljat med 4,8 m. Se bild.


Enligt "Designprogram för Härjedalens kommun 2006" ska byggnaden utformas ungefär så här:

Bebyggelsen skall i sin utformning utgå från Härjedalens och bygdens byggnadstradition.
Byggnaderna skall ha enkla former med taknock i samma riktning som långsidan.
Fasadmaterial skall i huvudsak utgöras av trä.
Färgsättningen skall harmoniera med bygdens traditionella färgsättning.
Taken skall ges en lutning mellan 25 - 35 grader och utföras med begränsade takutsprång.
Takmaterial skall utgöras av icke reflekterande material.

ANSLUTNINGSAVGIFTER FÖR VA, EL OCH FIBER
Samtliga anslutningsavgifter betalas av köparen. Avgifterna gäller år 2020.

- Anslutningsavgiften för VA är 146 276 kr per tomt inklusive lägenhet 1.

- För lägenhet 2 tillkommer VA-avgift på 46 200 kr/st vid lägenhet större än 40 m². Om lägenheten är 40 m² eller mindre är avgiften 23 100 kr. För mer detaljerad prisbild mm, kontakta Vatten och Miljöresurs: 010-25 15 315.

- Avgiften för anslutning till elnätet är ca 36 250 kr/abonnemang. För mer detaljerad information kontakta Härjeåns Nät: 0680 - 242 00.

- Avgiften för anslutning till fibernätet är ca 19 900 kr/anslutning. Grävkostnad tillkommer. För mer detaljerad information kontakta Härjeåns Fibernät: 0680 - 243 50.
Ekonomi
Pris 2 475 000 kr eller högstbjudande. Taxeringsvärdet är 456 000 kr (fastställt avseende år 2018). Typkod 210.

Total driftkostnad 370 kr/år, varav:
Samfällighet:
370 kr
Summa:
370 kr
Vatten och avlopp
Anslutningspunkt för kommunalt VA finns vid tomtgräns.
Servitut, planbestämmelser m m
Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Härjedalen Malmagen GA:3.

Planbestämmelser: Byggnadsplan.
Vägbeskrivning
Från Funäsdalen: Kör riksväg 84 totalt 24 km västerut till Fjällnäs (passera Fjällnäs Resort samt Malmagen Östra Backen). Tomten ligger på vänster hand strax innan Malmagen Västra Backen. Ytterligare ett par hundra meter västerut, precis hitanför 80-skyltarna, kan man svänga ner till vänster på den gamla vägen och ta sig en titt på tomten nerifrån.
Övrigt
OMRÅDET
Fjällnäs har en lång tradition av såväl vinter- som sommarturism. Här finns ett stort utbud av utomhus-aktiviteter:

Längdåkarna har 30 mil preparerade skidspår att välja på inom ramen Nordic-Ski-spåren. Givetvis kan man åka direkt från tomten och ut på sjön och vidare upp på Bolagskammen mm. Skidbussen (gratis för alla med spårkort) går mellan dalgångarna. En riktigt fin tur är att ta bussen till Bruksvallarna eller Ramundberget och sedan åka mot solen ända hem. Snöskoteråkarna har tillgång till 60 mil leder och även ett par friåkningsområden.

I Tänndalens Alpinområde, ca 5 km från tomten, finns fyra stora dalstationer i ett enda liftsystem med totalt 52 nedfarter och 16 liftar. Lägg till övriga liftsystem i Funäsfjällen så har ni inom 4 mil ca 135 nedfarter och 40 liftar (allt på samma skidpass).

Sommartid finns enorma vandringsmöjligheter för både den vana och ovana vandraren. Området erbjuder även härliga MBT-cykelleder, totalt 45 mil, liksom fina fiskevatten och både en 18-håls och en 9-håls golfbana. Annars kan en roddtur i egen båt på Malmagen vara en fin kvällsaktivitet, båtplats medföljer köpet. Gott om hjortron och kantareller finns också ... mer än så sägs inte här, men södersluttningar i björkskog med en och annan barrväxt är ett bra tips.

Till Fjällnäs Resort, Sveriges första och därmed äldsta fjällhotell, går man på ca 10 minuter. Förutom fräscha rum och riktigt god mat finns här även ett exklusivt spa med tillgång till välgörande behandlingar och ett varmt utomhusbad – väldigt skönt att krypa ned i efter en skidtur eller så.

Vid Hamra Ski-lodge finns skiduthyrning, sportaffär och after-ski. När hungern kommer finns flera restauranger att välja på; Ski Lodge Kök & Bar, Hamra Öl & Pizzabar samt Buskvallen Inn aningen längre bort men är väl värt ett besök. Gemensamt för alla restauranger är den höga kvaliteten, närproducerade råvaror och inspirationen från fjällets smaktradition.

I Funäsdalen, ca 2,5 mil österut, finns all tänkbar service: hälsocentral, apotek, tandläkare, förskola och grundskola, livsmedelsbutiker, sport- och klädbutiker, inredningsbutiker och byggvaruhandel, restauranger, bensinstationer, systembolag mm.

FUNÄSFJÄLLEN är samlingsnamnet för orterna i västra Härjedalen, dvs (i bokstavsordning): Bruksvallarna, Fjällnäs, Funäsdalen, Ljusnedal, Messlingen, Ramundberget, Tänndalen och Tännäs.
Rörosvägen 25
840 95 Funäsdalen
Tfn 070-298 27 28
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 2 475 000 kr eller högstbjudande
Tomtarea: 2 650 m²
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Fjällviddens Fastighetsmäklare AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Fjällviddens Fastighetsmäklare AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Fjällviddens Fastighetsmäklare AB (556682-5005 med adress Box 29, 840 95 Funäsdalen Tel : 070-298 27 28
Epost : info@fjallviddens.se)

Ansvarig mäklare
Åsa Rutfjäll
070-298 27 28
Skicka e-post
Åsa Rutfjäll