Bostadsfastighet, Laholms Kn. Inl
Åkarev.12-14 Vallberga m.fl, Vallberga och Våxtorp
8 st parhus uthyrda
Fastighetsbolag i Sydhalland med 8 st parhus i Vallberga och Våxtorp, allt uthyrt o gott skick.
Bostäder i Vallberga 9:20-21,Våxtorp9:153, Åkarev.12-14 Vallberga m.fl, Vallberga och Våxtorp
Fastigheter i Vallberga 9:20-21,Våxtorp9:153, Åkarev.12-14 Vallberga m.fl, Vallberga och Våxtorp
Typ
Fastigheten Laholm Vallberga 9:20-21,Våxtorp9:153. Bostadsfastighet. Byggår 1991-93.
Storlek
Bruksarea ca 800 m² (bostäder). Tomtarea 4 525 m².
Byggnader
Parhus
Byggnadstyp: 1 ½ plan. Byggnadsår 1991-93.

Byggnadssätt
Grund: Betongplatta isolerad. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Tegel o trä. Takbeklädnad: Takpannor. Fönster: Thermoglas. Ventilation: Självdrag.
Internet: Förberett men ej klart från leverantör av fiberanslutning.
Uppvärmningssystem: Vattenburen jordvärme.
Ekonomi
8 845 000 kr Bolagsaffär så utgångspriset visar fastighetsvärde.
Summa hyresintäkter är 835 200 kr/år. Taxeringsvärdet är 3 874 000 kr.Typkod 320. Driftkostnad är ca 64 392 kr/år. Taxeringens typkod är 220 och avser 8 st kedjehus x beräknad fastighetsavgift å kr max 8049:- per enhet och år , totalt kr 64,392:- vilket är tillagt under övrig driftskostnad. Total driftskostnad 2019 exklusive underhåll o förvaltning var kr 181329:-.
Servitut, planbestämmelser m m
Inskrivna servitut/Övr gravationer: Inget speciellt har antecknats men före köp begär att få se fastighetsutdrag för varje enskild fastighet.

Gemensamhetsanläggning: Inget speciellt har antecknats men före köp begär att få se fastighetsutdrag för varje enskild fastighet.

Planbestämmelser: Byggnadsplan gäller samtliga.
Övrigt
ÄRADE SPEKULANT
Begär komplett objektsbeskrivning via fastighetsmäklaren om ni ser detta kommersiella objekt på internet då ej komplett information finns där.

Fastigheten säljes som en bolagsaffär och innehåller kommersiell/a fastighet/er i befintligt och förevisat skick med friskrivningsklausul. Självklart har köparen rätt att besiktiga fastigheten före ett köp med besiktningsman eller annan byggnadssakkunnig förtroendeman eller själv.
Som underlag för bolagsaffären kan köparen av mäklaren på begäran erhålla en värdeberäkning på bolaget.

SÄLJPROCESS OCH FÖRSÄLJNINGS/OBJEKTSBESKRIVNING KOMMERSIELL FASTIGHET/BOLAG

Objektsbeskrivningen är konfidentiell. Dess syfte är endast att tjäna som underlag för en vidare diskussion avseende förvärv
av fastigheten/bolaget, tillhör säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella och får inte kopieras eller utlämnas utan
skriftligt tillstånd från Västkust*Fastigheter Kommersiella.

Denna försäljningspromemorias enda syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för
mottagaren att på basis av innehållet i objektsbeskrivningen lämna ett indikativt bud på fastigheten.

Före visning/besiktning invändigt av fastigheten/erna med kontakter och bokning hos hyresgäster etc.vill mäklaren gärna erhålla ett
indikativt bud byggt på köparens förutsättningar, självklart med förbehåll för invändig kontroll av standard, skick och ev. besiktning
samt övriga relevanta klargörande och dylikt. Alla ytor är erhållna av säljaren jämte taxeringsunderlaget, mätning har som regel
ej skett.

Beträffande simulerad driftskostnad i denna objektsbeskrivning:
I objektsbeskrivningen är tanken att spegla ett långsiktigt värde i fastigheten/erna och att de beräknade driftskostnaderna ingår fastighetsförvaltning, försäkringar samt ventilation o dylikt, fastighetsskötsel, besiktningar o dylika service och övriga intervallkostnader.

Beträffande simulerad hyreskalkyl i objektsbeskrivningen:
Avsikten med denna objektsbeskrivning är att simulera ett långsiktigt värde på fastigheten.

Västkust*Fastigheter Kommersiella har på uppdrag av säljaren sammanställt denna information som lämnats dels från
säljaren och dels ifrån offentlig information samt dels från mäklarföretaget.

Säljaren ansvarar enbart för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den slutlige
förvärvaren av fastigheten. Västkust*Fastigheter Kommersiella ansvarar inte i något fall för riktigheten av uppdragsgivarens uppgifter
som lämnas i denna objektsbeskrivning eller i annan information om fastigheten som säljaren lämnat.
Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av säljaren eller direkt av Västkust*Fastigheter Kommersiella
Däremot ansvarar Västkust*Fastigheter Kommersiella självklart för den information som inhämtats av mäklaren och infogats
i objektsbeskrivningen.

Säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller
alla diskussioner angående denna försäljning av fastigheten/erna.

Frågor angående fastigheten/erna kan ställas till på baksidan angivna medarbetare på Västkust*Fastigheter Kommersiella.
Under inga omständigheter får personal från säljaren eller hyresgäster och dess personal i fastigheten/erna kontaktas.

Västkust*Fastigheter AB Auktoriserad Specialist på kommersiella fastighetsaffärer, Storhus, Gårdar, Mark och Fastighetsbolag.

Känn Er alltid välkomna för en affär med Auktoriserade Fastighetsmäklarna Arne Gustafsson och Henrik Gustafsson.
Storgatan 11
262 37 ÄNGELHOLM
Tfn 0431-157 00
Dela med dig
Google+
Skriv ut
Pris: 8 845 000 kr Bolagsaffär så utgångspriset visar fastighetsvärde
Bruksarea: Ca 800 m²
Tomtarea: 4 525 m²
Taxeringsvärde: 3 874 000 kr
Driftkostnad: 64 392 kr/år
Intresseanmälan
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifteroch samtycker till att mina uppgifter sparas.
Skicka

Ogiltig e-postadress

Alla obligatoriska fält är inte ifyllda

Stäng

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Västkustfastigheter behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Västkustfastigheter registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i strukturerade dataregister.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras t ex att upprätta förmedlingsuppdrag samt andra skyldigheter enligt lag.

Rättelse av uppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Västkustfastigheter (556703-5455 med adress Storgatan 11, 262 37 ÄNGELHOLM Tel : 0431-15700
Epost : info@vastkustfastigheter.se)

Ansvarig mäklare
Arne Gustafsson
0431-157 22
070-521 57 60
Skicka e-post
Arne Gustafsson